Avrupa Birliğinde ortak tarım politikası alanında 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen reformların genişleme süreci ve Türkiye'nin adaylığı göz önüne alınarak incelenmesi/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Baş, Erhun.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı, 2004.
الموضوعات:

مواد مشابهة