Mahmud el Kaşgari : Türk şiveleri lügatı(Divanü Lugat-it Türk) = Compendium of the Turkic dialects /

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Dankoff, Robert., Kelly, James., Alpay-Tekin, Gönül., Tekin, Şinasi, 1933-2004
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Cambridge : Harvard University, [t.y]
سلاسل:Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları ; 7. Türkçe kaynaklar ; 11
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL201 .S68 2003
النسخة 7.s.,1.ks. متاح
النسخة 7.s.,2.ks. متاح
النسخة 7.s.,3.ks. متاح