Doğu Rodop Türk ağızlarının sözlüğü= Dictionnaire dialectologique du Turc du Rhodope de l'Est-Turc-Français/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Mollova, Mefküre Riza.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Türk Dil Kurumu, 2003.
سلاسل:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu yayınları 823.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: M/PL198.B8 MOL 2003
النسخة k.1 Ödünç verilmez