Kırsal alanlarda göçü önlemenin çareleri.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون مشاركون: Kırsal Alanlarda Göçü Önlemenin Çareleri Ankara, Türkiye), Türk Belediyeciler Derneği.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Türk Belediyeciler Derneği, 1996.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: HB2093.4.A3 KIR 1996
النسخة 1 متاح