Pentagon'un yeni haritası : yirmibirinci yüzyılda savaş ve barış /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Barnett, Thomas P. M.
مؤلفون آخرون: Küçük, Cem, 1978-
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul: 1001. Kitap, 2005.
الطبعة:3. baskı.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: UA23 BAR 2005
النسخة 1 متاح