Düşman kardeşler : ABD işgalindeki Irak'ta Arap, Kürt ve Türkmen çatışması /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Yenerer, Vedat
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul : Bulut, 2004.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: DS79.76 YEN 2004
النسخة 1 متاح