Geçmişten günümüze Türkler ve Türkiye.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Ateş, Toktamış, 1944-2013, Acun, Hakkı, Canlı, Gülsen, Çay, A. Haluk, Kahya, Esin, Mortan, Kenan, Mülayim, Selçuk, Parlatır, İsmail, 1946-, Yediyıldız, Bahaeddin, Gülensoy, Tuncer, 1939-, Akurgal, Ekrem, 1911-2002, Aslanapa, Oktay, 1914-2013, Mumcu, Ahmet, 1937-, Baykara, Tuncer, 1940-, And, Metin, 1927-2008
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: TÜTAV, 1991.
الموضوعات:

MSKÜ: Güzel Sanatlar Fakültesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Güzel Sanatlar Fakültesi
رقم الطلب: DS26 GEÇ 1991
النسخة 1 Ödünç verilmez