Türkiye'de sanayii sektörünün yapısı ve gelişme eğilimi : ''Kamu ve özel imalat sanayi sektörleri ayrımında nicel bir çözümleme'' /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Eser, Uğur
مؤلفون آخرون: Eser, Kadir
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Türk Harb-İş Sendikası, 1995.
الموضوعات:
الوصف
وصف المادة:Sırtta adı: Türkiye'de sanayi sektörünün yapısı.
وصف مادي:92 s. ; 24 cm.
بيبلوغرافيا:Bibliyografya: s. 88-92.