A history of 20th-century art /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Blistène, Bernard.
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Paris : Flammarion, 2001.
الطبعة:English-language ed.
الموضوعات:

MSKÜ: Güzel Sanatlar Fakültesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Güzel Sanatlar Fakültesi
رقم الطلب: N6490 BLI 2001
النسخة 1 Ödünç verilmez