60. yaşında Fahri Işık'a armağan : Anadolu'da doğu =

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Korkut, Taner, haz.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul: Ege, 2004.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: CC115.A75 A48 2004
النسخة k.1 متاح