Almanca-Türkçe sözlük

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Önen, Yaşar
مؤلفون آخرون: Şanbey, Cemil Ziya.
التنسيق: كتاب
اللغة:German
منشور في: Ankara: Türk Dil Kurumu, 1993.
الموضوعات:

MSKÜ: Depo

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Depo
رقم الطلب: M/PF3635 ÖNE 1993
النسخة 1.c. Ödünç verilmez
النسخة 2.c. Ödünç verilmez