Batı Trakya azınlığı insan hakları ve belger.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Batı Trakyalılar Derneği.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Batı Trakyalılar Derneği, 1987.
الموضوعات:
الوصف
وصف مادي:128 s. : hrt., res. ; 20 cm.