Edebiyat/Hrestomatiya: Hezirki zaman edebiyatı/

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Aşırov, H.,[haz.]., Gurbansehedıv, G.,[haz.].
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkmen
منشور في: Aşkaabt: Magarif, 1983.
الموضوعات: