Konuşma kılavuzu: Yunanca-Türkçe, Türkçe-Yunanca/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Aksoy, A.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul: Sosyal, 2003.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PA264 AKS 1994
النسخة Unknown متاح