Atatürk'ün söylev ve demeçleri.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1997.
الموضوعات:

مواد مشابهة