The Armenian issue in nine questions and answers.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Dış Politika Enstitüsü (Ankara, Turkey)
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Ankara : Foreign Policy Institute, 1989.
الطبعة:Rev. 4th ed.
سلاسل:On the Armenian question publication ; no. 3.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: DS195 .A753 1989
النسخة k.1 متاح