Anılar : minelbab ilelmihrab /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Karay, Refik Halit, 1888-1965
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1992.
الطبعة:Gözden geçirilmiş 2. bs.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: DR592 .K373 1992
النسخة k.1 متاح