Antakyalı Münif divanı: Tenkitli basım/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Antakyalı Münif
مؤلفون آخرون: Küçük,Sabahattin,haz.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Kültür Bakanlığı, 1999.
سلاسل:Kültür Bakanlığı
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL248.M854 ANT 1999
النسخة Unknown متاح