İtalyan aşkı : İtalyan mutfağına dair bir serenat /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Önen, Binnur Akhun
مؤلفون آخرون: Braggiotti, Zeynep.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul : İnkılap Kitabevi, 2009.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: TX723 .Ö536 2009
النسخة k.1 متاح