Aydın N20-B2.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Türkiye. Harita Genel komutanlığı.
التنسيق: خريطة
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Harita Genel Komutanlığı, [t.y.].
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: HAR AYD.N20.B2
النسخة Unknown Ödünç verilmez