Scanning & prepress : VTC training cd.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: [Stephens City, VA] : VTC, 1996.

MSKÜ: Kataloglama Birimi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Kataloglama Birimi
رقم الطلب: CDROM20916 SCA 1996
النسخة Unknown Ödünç verilmez