Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu,1828-1928: A Bibliography and union catalogue of Ottoman-Turkish serials and newspapers from beginning to the introduction of the modern Turkish alphabet,1828-1928/

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Duman,Hasan
Format: Buch
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.
Schlagworte:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Bestandesangaben von MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
Signatur: M/PN5355.T9 BAŞ 2000
Exemplar 1.c. Ödünç verilmez
Exemplar 1.c. Ödünç verilmez
Exemplar 2.c. Ödünç verilmez
Exemplar 2.c. Ödünç verilmez
Exemplar 3.c. Ödünç verilmez
Exemplar 3.c. Ödünç verilmez