Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu,1828-1928: A Bibliography and union catalogue of Ottoman-Turkish serials and newspapers from beginning to the introduction of the modern Turkish alphabet,1828-1928/

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Duman,Hasan
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: M/PN5355.T9 BAŞ 2000
النسخة 1.c. Ödünç verilmez
النسخة 1.c. Ödünç verilmez
النسخة 2.c. Ödünç verilmez
النسخة 2.c. Ödünç verilmez
النسخة 3.c. Ödünç verilmez
النسخة 3.c. Ödünç verilmez