Principles and techniques of contemporary taxonomy.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Quicke, Donal L.J.
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: London: Blackie Academic, 1996.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: QH83 QUI 1996
النسخة Unknown متاح