Irak Türkmanları ağzında atalar sözı.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Zabit, Şakir Sabri
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Bağdat: El-Basri, [t.y.].
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL65.K478 ZAB
النسخة Unknown متاح