Kıyılarımız Mevzuat Planlama Uygulama Semineri: Bildiriler.

Diğer Yazarlar: Kıyılarımız Mevzuat Planlama Uygulama Semineri
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1993.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: GB457.76 K59 1993
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede