İkinci Meşrutiyetin ilanı ve Otuzbir Mart Hadisesi : II. Abdülhamid'in son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Beyin fezleke'si /

Yazar: Ali Cevat Bey, 1850-1930.
Diğer Yazarlar: Unat, Faik Reşit, 1899-1964.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1991.
Edisyon: 3. bs.
Seri Bilgileri: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Tarih Kurumu yayınları. II. dizi ; sa. 19b
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: DR572 .A443 1991
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede