Dünden bügüne Türk kültürünün gelişme çağları /

Yazar: Ögel, Bahaeddin, 1924-1989
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2001.
Edisyon: Genişletilmiş 4. bs.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: DS26 .Ö334 2001
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede