Arşiv ve arşivcilik bibliyografyası: Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar/

Diğer Yazarlar: Binark, İsmet
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara: Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, 1979.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: M/CD935 ARŞ 1979
Kopya Bilgisi Unknown Ödünç Verilmez