Tarih-i Buhara /

Yazar: Ebu Bekr Muhammed b. Ca'fer en-Narşahi, 899-959.
Diğer Yazarlar: Ebu Nasr Ahmed b. Muhammed el-Kubavi., Göksu, Erkan.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Persian
Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2013.
Seri Bilgileri: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Tarih Kurumu yayınları. IV/A-1. dizi ; sayı 5
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: DK949.5.B85 N3713 2013
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede