Balkan ülkelerinde Türkçe eğitim ve yayın hayatı bilgi şöleni, 20-24 Nisan 1998 : bildiriler.

Corporate Author: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurumu.
Other Authors: Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni:
Format: Book
Language: Turkish
Published: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, 1999.
Series: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları ; 715.
Subjects:
Table of Contents:
 • Balkan ülkelerinde Türkçe eğitimi ve yayın hayatı üzerine / İsmail Parlatır
 • Totaliter ve posttotaliter devirde Bulgaristan'da Türkçe süreli basın, 1944-1998 / Ismail A. Chaushev
 • Başlangıcından bu yana Bulgaristan'da Türkçe eğitim / Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy
 • Bulgaristan'da Türkçe süreli basın (1865-1944) / Yusuf Kerim
 • Yugoslavya'da yayın hayatı / Raif Vrmica
 • Yugoslavya'da Türkçe eğitim hayatı (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) / Salih Lika
 • Yugoslavya'da Türkçe öğretim (üniversite düzeyinde) / Nimetullah Hafız
 • Makedonya'da Türkçe yayın hayatı / Fahri Kaya
 • Makedonya'da Türklerin eğitimi (1912-1996) / Zerrin Bedri Abbas
 • Makedonya'da Türkçe öğretimi (üniversite düzeyinde) / Abdülkadir Hayber
 • Makedonya'da Türkçe radyo ve televizyon programları / Gayur Şeh
 • Romanya'da kitap, gazete, dergi ve radyo yayın hayatı / Altay Kerim
 • Romanya'da Türkçe eğitim hayatı (başlangıçtan İkinci Dünya Savaşı'na kadarki dönem) / Nedret Mahmut
 • Romanya'da Türkçe eğitim hayatı (İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadarki dönem) / Enver Mahmut
 • Batı Trakya'da Türkçe yayınlar / Feyyaz Sağlam
 • Batı Trakya'da Türkçe yayın hayatı / Mücahit Mümin
 • Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunları / Şerafettin Şerif
 • Batı Trakya'da Lozan'dan günümüze kadar Türkçe öğretimin tarihi gelişimi ve politikası / İlknur Halil.