XVII inci asırdanberi tabii hukuk nazariyesi ve modern doktirin/

Yazar: Fur, Louis le
Diğer Yazarlar: Erim, Nihat Raif, çev.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul: Hukuk İlmini Yayma Kurumu, 1940.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: K140 FUR 1940
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede