Eyyubi Efendi kanunnamesi: tahlil ve metin/

Diğer Yazarlar: Özcan, Abdülkadir, Haz.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul: Eren, 1994.
Seri Bilgileri: Eren
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: KKX124
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede