Ekinci gazetesi/

Diğer Yazarlar: Hasanzade, Turan
Materyal Türü: Kitap
Dil: Azerbaijani
Baskı/Yayın Bilgisi: Bakı: Azerbaycan Devlet Neşriyatı, 1979.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: PL314.4 A94 1979
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede