Azerbaycan Türkçesi deyimler sözlüğü /

Diğer Yazarlar: Altaylı, Seyfettin.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Azerbaijani
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Seyfettin Altaylı, 2005.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: M/PL313 .A493 2005
Kopya Bilgisi k.1 Ödünç Verilmez