İslam'da sosyal dayanışma /

Yazar: Muhammed Ebu Zehra
Diğer Yazarlar: Fığlalı,Ethem Ruhi., Eskicioğlu, Osman.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Yağmur Yayınevi, 1969.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/HN40.M6 MUH 1969
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede