Tercemetu'l-Kamusi'l-Muhit.

Materyal Türü: Kitap
Dil: Ottoman Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1888.
Konular:

MSKÜ: Depo

Yer Numarası: ERF/M/PJ6636.T8 TER 1888
Kopya Bilgisi 1.c. Ödünç Verilmez
Kopya Bilgisi 2.c. Ödünç Verilmez
Kopya Bilgisi 3.c. Ödünç Verilmez