El-fark beyne'l-fırak /

Yazar: Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed el-Bağdadi
Diğer Yazarlar: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Kahire : Mektebetu Muhammed Sabih, [t.y.].
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/BP191 ABD
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede