Türkçe izahlı ve tatbikatlı modern Arapça /

Yazar: Atay, Hüseyin
Diğer Yazarlar: Atay, İbrahim., İskender, Yakup.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Nur Matbaası, 1962.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/PJ6233 ATA 1962
Kopya Bilgisi 1.c. Kütüphanede