Ahteri-i kebir /

Yazar: Mustafa b. Şemsüddin el-Karahisari
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Maarifi Umumiyye Nezareti, 1905.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/M/PJ6636.T8 MUS 1905
Kopya Bilgisi 1 Ödünç Verilmez