El-furkan beyne'l-hak ve'l-ba'tıl /

Yazar: İbn Teymiye
Diğer Yazarlar: Muhammed Ebu'l-Vefa.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Kahire : Zekeriya Ali Yusuf, [t.y.].
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/BP160 İBN
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede