Kitabu't-Ta'rifat ; Muhtasar fi ıstılahati's-sufiyye /

Yazar: Es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Curcani
Materyal Türü: Kitap
Dil: Ottoman Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Matbaa-i Mehmed Es'ad, 1883.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/M/T9 KİT 1883
Kopya Bilgisi 1 Ödünç Verilmez