Azerbaycan folklor ve etnoğrafya sözlüğü /

Diğer Yazarlar: Hacıyeva, Maarife., Köktürk, Şahin., Paşayeva, Mehebbet.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Kültür Bakanlığı, 1999.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/M/GR278 AZE 1999
Kopya Bilgisi 1 Ödünç Verilmez