Meani'ul-Kuran /

Yazar: Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad el-Ferra
Diğer Yazarlar: Ahmed Yusuf Necati., Muhammed Ali en-Neccar.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Kahire : Daru'l Kutubi'l Mısriyye, 1955.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/BP130.4 EBU 1955
Kopya Bilgisi 1.c. Kütüphanede
Kopya Bilgisi 2.c. Kütüphanede
Kopya Bilgisi 3.c. Kütüphanede