Eş-Şia ve'l-hakimun /

Yazar: Muhammed Cevad Muğniyye
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Beyrut : El-Mektebetu'l-Emeliyye, 1962.
Edisyon: 2. bs.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/BP191 MUH 1962
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede