XVI. yüzyıl Osmanlı efendisi :: Mustafa Ali : Meva'idü'n-nefa'is fi kava'idi'l-mecalis = the Ottoman gentleman of the sixteenth century /

Other Authors: Broukes, Douglas S., Alpay-Tekin, Gönül., Tekin, Şinasi, 1933-2004
Format: Book
Language: Turkish
Published: Cambridge: Harvard University, [t.y]
Series: Sources of Oriental Languages and Literatures = Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları ; 59. Turkish sources = Türkçe kaynaklar ; 51
Subjects:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Call Number: PL201 .S68 2003
Copy 59.s. Available