Gün batarken = fall time /

Üç arkadaşın sakin bir yaşam süren kasabanın sessizliğini bozmak ve kasabada konuşulan bir hikaye haline gelmek için planladıkları oyun, akıl almaz bie şekilde başlarına dert olacaktır...

Diğer Yazarlar: Warner, Paul., Baldwin, Stephen., Arquette, David., Lee, Sheryl., Rourke, Mickey,
Materyal Türü: DVD
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : As Sanat, 1995.
Konular:

MSKÜ: Süreli Yayınlar Bölümü

Yer Numarası: PN1995.9.C55 G86 1995
Kopya Bilgisi k.1 Ödünç Verilmez