Kırgızların millî giysileri = Kyrgyzdyn eldik kiyimderi = Kyrgyzs folk clothes /

Yazar: Klavdia, Antipina.
Müşterek Yazar: Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu (Turkey)
Diğer Yazarlar: Aydarbek, Köçkünov.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Multiple
Turkish
English
Kirghiz
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004.
Seri Bilgileri: Türk Tarih Kurumu Yayınları. XXVIII. Dizi; Sayı 1.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: GT1446 KLA 2004
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede