Anayasa hukukuna giriş : genel esaslar ve Türk anayasa hukuku /

Yazar: Gözler, Kemal
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2007.
Edisyon: 11. bs.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: KKX2070 .G694 2007
Kopya Bilgisi k.1 Okuyucudaİade Tarihi: 2018-05-23 23:59:00