Mersin Üniversitesi uluslararası yayınlar bibliyografyası : (1995-2003).

Müşterek Yazar: Mersin Üniversitesi.
Diğer Yazarlar: Oral, Uğur.
Materyal Türü: Kitap
Dil: English
Baskı/Yayın Bilgisi: Mersin : Mersin Üniversitesi, 2003.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: LF5250.M4 MER 2003
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede